Nu toate oglinzile pot fi trimise în România din cauzalimitărilor curierului.

Politica de returnare

Dreptul de retragere

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract fără a oferi vreun motiv în termen de paisprezece zile. Perioada de retragere expiră după paisprezece zile de la ziua în care dumneavoastră, sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, altă decât transportatorul, a intrat fizic în posesia ultimului articol.

Pentru a exercita dreptul de retragere, trebuie să ne notificați decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, scrisoare trimisă prin poștă, fax sau email) la adresa Alasta Sp. Z oo, Niałek Wielki 106, Wolsztyn 64-200, Polonia. prin telefon la +48 538 012 767 sau prin Email la biuro@alasta.pl.

Adresa pentru returnarea bunurilor:
Alasta Sp. z o. o.
Niałek Wielki 106
64-200 Niałek Wielki
+48 538 012 767

Efectele retragerii

În cazul retragerii dumneavoastră din acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din faptul că ați ales, dacă este cazul, o metodă de livrare diferită de metoda standard de livrare mai puțin costisitoare oferită de noi) fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la ziua în care suntem informați despre decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract. Vom efectua rambursarea folosind aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit expres altfel; în orice caz, această rambursare nu va implica niciun cost pentru dumneavoastră. Putem amâna rambursarea până când primim bunurile înapoi sau până când ne furnizați dovada expedierii bunurilor, oricare dintre acestea ar fi mai devreme.

Formular de anulare exemplu(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să-l trimiteți înapoi.)

– Către Alasta Sp. z o. o., Niałek Wielki 106, 64-200 Niałek Wielki, biuro@alasta.pl

– Eu/noi (*) revocăm prin prezenta contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziția următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)

– Comandat pe (*)/primit pe (*)

– Numele consumatorului(i)

– Adresa consumatorului(i)

– Semnătura consumatorului(i) (doar pentru notificare pe hârtie)

– Data

(*) Ștergeți ceea ce nu este aplicabil.

Excepție de la dreptul de retragere

Exercitarea dreptului de retragere este exclusă pentru următoarele contracte:

  • contracte pentru furnizarea de bunuri realizate conform specificațiilor consumatorului sau clar personalizate;
  • contracte pentru furnizarea de bunuri care se deteriorează sau expiră rapid;
  • contracte pentru furnizarea de bunuri care au fost desigilate de consumator după livrare și care nu pot fi returnate din motive de igienă sau protecție a sănătății;
  • contracte pentru furnizarea de bunuri care, după livrare și prin natura lor, se amestecă inseparabil cu alte articole;
  • contracte pentru furnizarea de bunuri sau servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară care scapă controlului profesionistului și care este susceptibil să apară în perioada de retragere;
  • contracte pentru prestarea de servicii executate integral înainte de sfârșitul perioadei de retragere și a căror executare a început după acordul expres și anterior al consumatorului și renunțarea expresă la dreptul său de retragere;